Våre språkkurs eBerlitz Testing Services Global Leadership Training Kids + Teens Berlitz Company Book Online
 
History

Historien

Historien om Berlitz

Maximilian Berlitz vokste opp i Schwarzwald i Sør-Tyskland i en familie av lærere og matematikere. Han utvandret til USA i 1870. Maximilian var glad i språk og underviste i gresk, latin og seks andre europeiske språk, og han brukte strenge, konvensjonelle metoder i undervisningen.

Etter at han hadde jobbet som privatlærer en stund, begynte han å jobbe ved Warner Polytechnic College i Providence, der han ble professor i fransk og tysk. Denne institusjonen var imidlertid ikke på langt nær så imponerende som navnet skulle tilsi. Snart var Berlitz både eier, dekan, rektor og eneste medlem av fakultetet.

Ettersom han trengte en assistent i fransk, ansatte han en ung franskmann ved navn Joly, og denne hadde strålende referanser. Da Joly ankom Providence, skjønte han at hans nye arbeidsgiver var syk og fullstendig utmattet. Det ble slett ikke bedre da Berlitz oppdaget at den nye assistenten ikke kunne ett ord engelsk. Mens han desperat forsøkte å finne ut hvordan han kunne bruke Joly i undervisningen, instruerte Berlitz ham i å forklare seg ved å bruke gester og demonstrere verb så godt han kunne. Deretter gikk han rett til sengs igjen.

BerlitzMetoden® blir født

Da han vendte tilbake til klasserommet seks uker senere, forventet han at de fortvilte studentene ville være sinte på ham. I stedet fant han dem engasjerte i en livlig utveksling av spørsmål og svar - på elegant fransk. Den høytidelige stemningen man vanligvis finner i tradisjonelle klasserom, var borte. Studentene var også kommet mye lenger, sammenlignet med hva Berlitz selv kunne ha oppnådd på samme tid. Berlitz kom til en viktig erkjennelse: "Nødløsningen" hadde skapt grunnlaget for en helt ny læremetode. Den strenge læremetoden måtte vike for oppdagelsens levende prosess.

En verden i forandring

Helt fra firmaet ble grunnlagt i 1878, fokuserte Berlitz primært på turisters og privatpersoners behov.

Den nye utfordringen for selskap ble den etter hvert økende mengden av forretningsfolk, ledere og folk med teknisk bakgrunn som ville forberede seg til utlandsopphold, og som hadde bruk for bedre språkkunnskaper for å kunne ta fatt på sine nye oppgaver. Store firmaer bestilte kurs til flere av sine ansatte og deres familier, og for dem var det å lære raskt førsteprioritet.

Berlitz utviklet derfor nye programmer som ble lansert side om side med tradisjonell språkopplæring. Etter å ha forsket i noen år skapte Berlitz sensasjon med lanseringen av det nye undervisningsprogrammet "Total Immersion". Med Total Immersion ble det mulig å lære nye språk mye raskere, og det var som skapt for blant annet forretningsfolk som skulle jobbe i utlandet.

Den raske progresjonen som alle studentene var ute etter, gjorde at Berlitz måtte utvikle nytt materiell for den grunnleggende undervisningsmetoden. Dermed ble ytterligere hjelpemateriell for blant annet muntlige uttrykksformer og uttaleøvelser utviklet. En utvikling som elever ved Berlitz verden over drar nytte av den dag i dag.