Våre språkkurs eBerlitz Testing Services Global Leadership Training Kids + Teens Berlitz Company Book Online
 
Berlitz Method®

Berlitz nivåer/CEF

Berlitz’ nivåskala og det felles europeiske rammeverket for språk

Berlitz opererer med ti nivåer, fra nybegynner til morsmålsnivå. Tabellen under viser våre ti nivåer mot den europeiske standarden for språk (CEF). 

Rangér nivået ditt.

Våre generelle anbefalinger:

Fullføring av Berlitz‘ nivå 4-5 for å oppnå en fin flyt i språket og for å være komfortabel med å kommunisere på språket i dagligdagse situasjoner og enkelte arbeidssituasjoner. Fullføring av minst Berlitz‘ nivå 6-8 for å kunne kommunisere effektivt og delta aktivt i arbeidssituasjoner som for eksempel presentasjoner, møter og forhandlinger.