Learning a Language eBerlitz Testing Services Global Leadership Training Kids + Teens Berlitz Company Book Online
 
Berlitz


spp

Berlitz Engelsk for Storebrand og SPP      

 

Telefonleksjoner 1:1


Målgruppe:
For deg som trenger veldig spesifikk opplæring og når det haster.

Mål:
Å gjøre deg raskt mer komfortabel og klar for å prestere noen helt konkret på engelsk. Dette kan være forberedelse til et kommende møte du skal lede, en presentasjon du skal holde, forhandling du skal delta i etc.

Omfang, varighet og form:
30 minutters – økter skreddersydd etter dine behov og ditt nivå. Du kan dele dokumenter med læreren i timen gjennom en virtuell plattform. Timer kan bestilles og avbestilles inntil 6 timer i forveien.

Påmelding:
1. Avklar med leder at deltakelse er ok

2. Kontakt Berlitz:

Fridtjof Stalsberg
Epost:
Fridtjof.stalsberg@berlitz.no
Tlf: 23 00 33 67

Pris:

Per telefonleksjon: 210,-