Learning a Language eBerlitz Testing Services Global Leadership Training Kids + Teens Berlitz Company Book Online
 
Berlitz


spp

Berlitz Engelsk for Storebrand og SPP      

Kurs (ca. 10 uker) som løfter deg opp ett språknivå

 

Målgruppe:
For deg som ønsker å bli tryggere i å snakke engelsk i ulike arbeidssituasjoner og som vil investere innsats og tid for å løfte deg ett nivå på språkskalaen. Vi etablerer grupper på ca. 5 personer i henhold til nivå.

Målet for kurset:
Å bli mer komfortabel med å snakke engelsk og tilegne seg nok kunnskaper og ferdigheter til å gå opp ett språknivå.

NB! Innsats og krav for godkjent kurs
Din egen innsats er viktig. For å få maks utbytte av kurset må du påregne tid også utover samlingene til egenøvelse og forberedelser. All leksjonstid kan skje i ordinær arbeidstid forutsatt at du skal bruke engelsk som arbeidsspråk i Storebrand. For å få kurset godkjent må du ha deltatt minst 75% av tiden. Fullfører du kurset dekkes kostnadene sentralt. Dersom du ikke fullfører belastes din avdeling med 50% av deltakeravgiften.

Omfang, varighet og form:
Kurset dekker ett språknivå - se
Berlitz' nivåbeskrivelser.  Varighet er ca. 10 uker og det er totalt 48 leksjoner (48x45 minutter). Det er 1 – 2 samlinger per uke. Hver samling er på 1,5 timer (to leksjoner). All undervisning på dette kurset er virtuelt, så du kan være med fra hvor du vil så lenge du har en bærbar PC (kan lånes både i Stockholm og Oslo) og et headset. Timeplan er fleksibel og gruppen avtaler selv passende tidspunkter i forkant av kurset.
Kurset avsluttes med en eksamen for å kunne dokumentere økte kunnskaper og ferdigheter.   
Avhengig av nivå vil kurset fokusere på samtaler med temaer fra egen hverdag, diskusjoner, presentasjoner, forhandlinger, emailskriving, businesscases, generell forretningsengelsk og utvide ordforrådet.

De som scorer nivå 1-2 blir satt i grupper for grunnleggende engelsk, de med score 3-4 får generell forretningsengelsk. Nivå 5 og høyere kan velge spesialisering i første time. Oversikt over spesialiseringer er HER.

Vil du teste hvordan Virtual Classroom fungerer?  Bli med på en prøvetime
HER

PÅMELDING

1.       Avklar med din leder at du skal bruke engelsk i nær fremtid og at du kan melde deg på

2.       Fyll ut skjemaet du finner HER

3.       Send skjemaet til fridtjof.stalsberg@berlitz.no

 

Når du har meldt deg på blir du kontaktet av Berlitz som sikrer at du kommer i en gruppe med andre som er på samme språknivå. Dere vil i en orienteringstime i forkant planlegge hvilke tider dere skal møtes.

Pris (Undervisningen dekkes sentralt dersom du fullfører. Ved kursavbrudd, belastes din avdeling med 50% av din deltakeravgift):

Hver gruppe totalt: 28 608,-

Materiell per deltaker:  1 200,-