Learning a Language eBerlitz Testing Services Global Leadership Training Kids + Teens Berlitz Company Book Online
 
Berlitz

Berlitz Engelsk for Jernbaneverket

Vennligst se informasjon om påmelding til Berlitz Engelsk for Jernbaneverket her: www.berlitz.no/no/jernbaneverket

Prosjektdirektør Stine Undrum har gjennomført to kursrunder med engelsk språktrening og anbefaler kursene til andre som trenger engelsk i arbeidshverdagen.


Det første kurset meldte Stine seg på fordi hun merket at hun trengte et bredere jernbanefaglig vokabular. "Jeg hadde så stort utbytte av kurset at jeg meldte meg på ett kurs til," forteller hun. I Stines kurs nummer to var temaet engelsk i møter, emails & business writing, med fokus på forretningsmøter på engelsk og fraser til bruk i eposter.


«Engelsk er arbeidsspråk for mange i Jernbaneverket, noe som selvfølgelig påvirker arbeidshverdagen til de fleste,» sier Stine Undrum. "Tidligere har det ikke vært krav å kunne engelsk i Jernbaneverket, men vi ser at vi bruker engelsk mer og mer".

Ny runde med engelskkurs starter i januar 2016. Hvem bør melde seg på innen fristen, 9.november? (ny frist 18.november)


"Jeg tror de fleste i Jernbaneverket kan ha nytte av dette kurset, på alle plan i organisasjonen. De aller fleste møter engelsk i hverdagen, enten du kommuniserer med fagarbeidere ute, eller med ledelsen hos større utenlandske leverandører."

Engelskkurset hos Berlitz minner ikke om engelskundervisning slik man husker det fra skolebenken:

Stine snakker varmt om det virtuelle klasserommet, lærerne og den pedagogiske metoden: "Det er praktisk at du kan delta fra der du befinner deg. Lærerne er flinke til å stimulere til dialog , slik at hver enkelt deltaker får snakke. Vi har lært grammatikk gjennom å snakke, det har vært annerledes enn hva jeg er vant med."

Kort oppsummert - Anbefaler hun kursene?

"Jeg anbefaler dette på det sterkeste. Det er en fantastisk mulighet, du får dekket kurset og betalt mens du går på kurs og» legger hun til "Jeg har blitt tryggere i situasjoner hvor jeg må bruke engelsk. Hva er vel bedre enn det når du trenger engelsk i jobbsammenheng?»